top of page
Header-praktisch.png

De schooluren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag 

8.30 uur - 12.10 uur en 13.30 uur - 15.30 uur

8.30 uur - 12.10 uur en 13.30 uur - 15.30 uur

8.30 uur - 12.10 uur

8.30 uur - 12.10 uur en 13.30 uur - 15.30 uur

8.30 uur - 12.10 uur en 13.30 uur - 15.30 uur

Opvang

Er is ochtendopvang vanaf 7.00 uur en avondopvang tot 18.00 uur. Om 15.30 uur gaan we naar buiten, de kinderen spelen tot hun ouders hen komen halen. Wij houden toezicht tot 15.45 uur en de persoon van de avondopvang neemt dan over.
Op woensdagmiddag is er geen opvang voorzien.

Ochtendritueel / Ontvangst van het kind

De kinderen zijn welkom op de speelplaats. Om 8.15 uur is de juf aanwezig. Als de kinderen op school aankomen, mogen ze hun schooltas leegmaken. Eten en eventueel drank voor de voormiddag leggen ze in bak of koelkast, idem voor de namiddag. Boterhammen leggen ze ook in de koelkast.
Het heen-en-weermapje gaat in het groene bakje naast de tafel (= brievenbus van de juf).
Om 8.30 uur gaat de bel en gaan alle kinderen op de maantjes staan.
De juf begroet de kinderen.

De tussendoortjes

De jongste kleuters brengen fruit mee van thuis dat geschild is of de juf schilt het voor de kinderen. De oudste kinderen worden gestimuleerd mee te helpen tijdens het afwassen.

 • Voormiddag: de kinderen brengen iets gezond mee (boterham, yoghurt, fruit, rozijnen, groente, nootjes, ...)

 • Namiddag: een gezond tussendoortje of een koek

 • Drank: zorg voor een goed sluitende hervulbare fles met water. We drinken enkel zuiver water (geen frisdranken of toegevoegde smaken)

 • Opvang: voor kinderen die in de opvang blijven is het fijn als er nog een extra tussendoortje in de boekentas zit (koekje, boterham, yoghurt, ...)

Het middagmaal

Om 12.10 uur kunnen de kinderen een warme maaltijd eten op school of ze eten boterhammen van thuis. De kinderen drinken ’s middags water bij hun warme maaltijd, wie wil kan ook soep drinken. 

Kinderen die naar huis gaan om te eten worden om 13.30 uur terug op school verwacht. 

Om praktische redenen vragen we om één keuze te maken voor het volledige schooljaar. Bij ziekte bel je de warme maaltijd voor 8.30 uur af via het secretariaat. 

Een vlotte overgang

 • Gelieve alles te naamtekenen of het symbool van je kleuter erop te schrijven.

 • Wij hebben graag dat de kinderen op tijd naar school komen. Zo mist je kind niets en is het mee van bij het begin. Het is ook fijner voor de juf en de groep wanneer het klasgebeuren ongestoord kan plaatsvinden. 

 • Ons doel is dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen uitvoeren, dus is het voor je kind handig om kleren en schoenen aan te trekken die ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen aan- en uittrekken.

 • Zorg voor een schooltas die je kind zelfstandig kan openen en sluiten. Zo kan je kind sneller en zelfstandiger de schooltas legen en voelt het zich groot.

 • Gelieve zorg te dragen voor het heen-en-weermapje. Het is vervelend voor je kind als het mapje verloren is of stuk is. Dit mapje gebruiken we doorheen de hele kleutertijd van je kind in KBO Mullem.

 • Breng vooraf een bezoekje aan de klas, zodat de omgeving, de juf en de kinderen niet onbekend zijn.

 • Het is voor je kind aangenaam als de eerste dag in de kleuterklas niet te lang duurt. Als je in de mogelijkheid bent, zorg dan dat je kind niet in de opvang moet blijven. Je kind krijgt dan snel het vertrouwen dat iemand hem/haar komt halen. 

 • Geef je kind voldoende reservekledij mee, een ongelukje is gauw gebeurd.

 • Als je kind een luier draagt vragen we om gewone luiers aan te doen en geen luierbroek. Graag voldoende luiers en vochtige doekjes voorzien. Deze kunnen op school blijven.

 • Doe je kind broekjes aan die het gemakkelijk zelfstandig kan uit- en aandoen,. Zo bevorderen we het zelfstandig naar toilet gaan. Bretellen en broeksriemen zijn niet handig voor je kleuter.

 • Maak het afscheid kort, ook al weent je kind. Hoe langer een afscheid duurt, hoe moeilijker voor je kind. Meestal is het verdriet snel over eenmaal we in de klas zijn. Op de speelplaats helpt het als je kind aan de hand loopt van de toezichter. De nabijheid van een volwassene geeft vaak vertrouwen.

 • Bij vragen of zorgen, spreek ons steeds aan. Samen zoeken we naar de weg om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

 • Alvast een goede start!    

bottom of page