Aanmelden & inschrijven

Kinderen kunnen tussen 2,5 en 3 jaar starten in ons schooltje.
Er zijn vaste instapdagen die voor alle scholen gelden.
Inschrijven gebeurt via een centraal aanmeldingssysteem van de Stad Oudenaarde (meer info).

 

Kennismaken?

Maak je graag eerst even kennis met ons schooltje alvorens aan te melden?
Dat kan! Neem een kijkje in de klas, maak kennis met de juf & directie en proef de sfeer op school.
Vraag jouw persoonlijke rondleiding aan via Lien Ampe.

 

Benieuwd naar Montessorionderwijs?

Kom op dinsdag 28 februari 2023 naar onze infoavond.
We gaan dieper in op de Montessoriwerking in het kleuteronderwijs.
We starten om 19.30 uur in ons schooltje in Mullem.