top of page
Header-Dagverloop.png

8.30 uur

Onthaal

Alle kleuters doen hun jas uit.

De kinderen gaan naar de klas en gaan individueel aan het werk.

Individueel werkmoment

 • De kinderen nemen een matje of nemen plaats aan een tafeltje.

 • De kinderen kiezen iets om mee te werken of krijgen een opdracht van de juf.

 • De kinderen werken voor 10.15 uur hoofdzakelijk individueel en met het montessorimateriaal, de kosmische kast, de denkkast, ...

 • Aan de groene en rode gezichtjes kunnen de kinderen zien of de kast open of gesloten is.

 • De taak van de juf: kinderen individueel begeleiden en opvolgen en observeren en individuele lesjes geven aan een groepje kinderen.

 • De timer wordt gezet aan het begin van de werktijd zodat de kinderen weten hoelang ze mogen werken.

 • Als de werktijd voorbij is, ruimen de kinderen hun werk op of leggen hun naam bij hun werk als ze na de speeltijd verder willen werken.

Kalendermoment / Ochtendlied

We zitten in een kring, we zingen een ochtendlied en overlopen de kalenders.

Wat komt hier aan bod?

Dagen van de week
Elke dag van de week heeft een kleur zodat de kinderen aan de hand van de kleur de dagen leren onderscheiden van elkaar.

 • Maandag: geel

 • Dinsdag: oranje

 • Woensdag: rood

 • Donderdag: blauw

 • Vrijdag: groen

Elke dag maken wij deze kalender in orde.

Bij elke weekkalender leren we de dagen van de week kennen en benoemen maar leren we ook de begrippen vandaag, morgen, overmorgen, gisteren, ...

Weerkalender
We zingen eerst een lied, nl. "We kijken door de ruiten" en daarna hangt het kindje dat de taak heeft de kalenders in orde te maken het juiste weerkaartje aan het bord.

Scheurkalender

Het kindje dat als taak heeft de scheurkalender in orde te maken, mag een briefje van de scheurkalender trekken. Het cijfer dat erop staat, wordt even verwoord.

Jaarkalender

Op de jaarkalender wordt een kruisje getrokken op de voorbije dag. We overlopen dan ook de voorbije en komende activiteiten, want die worden daar weergegeven.

Seizoenkalender

Elk seizoen wordt het juiste seizoen aan het bord gehangen

Verjaardagskalender

(dit kunnen de kinderen aflezen op de jaarkalender)

De kinderen kunnen aan de hand van de kalender zien wie er al jarig is geweest en wie er nog moet verjaren. Ze kunnen ook aflezen wie de volgende in de rij is.

De dagklok

Aan de hand van prenten geven we een overzicht van de verschillende activiteiten van de dag. Zo krijgt de kleuter inzicht in het dagverloop en kunnen ze zien wanneer ze alleen mogen spelen en wanneer per twee of in groepjes.

Takenbord

Er zijn verschillende taken in de klas. Elke week worden er andere kinderen aangeduid om de taken voor één week uit te voeren, bijv. kalender in orde brengen.

Themales of lesje met het Montessori-materiaal

Een belangstellingscentrum (BC) of themalesje

Naast het werken met het montessorimateriaal werken we met een belangstellingscentrum.
Het montessorimateriaal proberen we ook te betrekken in ons BC.
Door te werken met een BC zorgen we voor een samenhangend aanbod en versterken we de samenhorigheid van de kinderen.
Via het BC krijgen we de kans om de schoolse dingen op een speelse en boeiende manier aan te brengen bij de kinderen.

Voor het kiezen van een BC kijken we naar wat er leeft bij de kinderen, naar het tijdstip van het jaar, naar wat er in de wereld gebeurt,…
Telkens wanneer we een nieuw thema beginnen, krijgt het kind een infoblaadj
e mee met een paar dingen die aan bod komen in het thema, zodat je als ouder steeds weet wat er in de klas gebeurt.
Dit thema kan twee tot 3 weken duren.

Montessori-materiaal

Leuze: "We leren dezelfde dingen als in het reguliere onderwijs, maar ze worden op een andere manier aangebracht!"

Ochtendtussendoortje

De kinderen nemen hun fruit en eten dit samen aan tafel op.

Speeltijd

Werkmoment

Na de speeltijd

Na de speeltijd mogen we werken per twee.

De kinderen kunnen aan de hand van een groen of rood gezichtje zien welke hoeken er open zijn.

Vaak knutselen we of werken we aan de tafel.

We sluiten de voormiddag af met een gezamenlijk kringmoment, bijv. een verhaal, een liedje, een dansje, een gesprek.

12.10 uur

Middagpauze

13.30 uur

Namiddagverloop

In de namiddag gaan we in de kring zitten en zingen we een lied: ‘Goede middag’.
De kinderen werken met 3 op de mat of aan de tafel.
Voor de jongste kleuters is dit meestal een vrij spelmoment met het materiaal van de hoeken die open zijn.
De oudere kinderen werken werkjes af, spelen een spel of mogen ook vrij spelen met een vriendje.

Namiddagtussendoortje

In de namiddag is er ook een gezamenlijk eetmoment aan de tafel.

Dagafsluiting

De namiddag wordt ook afgesloten met een gezamenlijk kringmoment.
Voor we naar huis gaan zingen we een lied: ‘Goede avond’.
Als we naar buiten gaan, gaan we in de rij staan aan de deur en begroet de juf de kinderen en wensen we elkaar een goede avond.
De kinderen gaan naar buiten, doen hun jas aan, nemen hun schooltas en mogen naar huis gaan.
Wie graag de juf nog spreekt, kan dit als alle kinderen uit de klas zijn.

 

Wie naar de opvang gaat blijft op de speelplaats bij de juf tot de opvangkracht er is om 15.45 uur.
De ouders / grootouders mogen op de speelplaats of bij regenweer in de zaal wachten op hun kind.

bottom of page